Regina Pacis is een middelgrote school. De leerlingen van het secundair onderwijs zitten samen met de kinderen van de lagere school en de kleuters op één campus. Ons studieaanbod is ruim en we zijn fier op de resultaten van onze leerlingen in het hoger onderwijs. We maken veel werk van persoonlijke begeleiding. We vinden het belangrijk dat de leerlingen burgerzin hebben, dat ze gezond leven en zorg dragen voor elkaar en hun omgeving. Daar werken we aan in de lessen en in vakoverschrijdende projecten, zoals leefdagen, de diversiteitsweek, milieuprojecten, gezondheidsprojecten, verkeersprojecten, een uitwisselingsproject met een school in Berlijn en culturele reizen naar Canterbury, Parijs en Italië. We engageren ons ook voor de derde en vierde wereld. De ouders van onze leerlingen werken mee aan een bruisende school. Tijdens regelmatige vergaderingen wordt er druk gedebatteerd over de werking van onze school en ontstaan er talrijke initiatieven. Iedereen is hartelijk welkom op die vergaderingen. Onze leerlingen krijgen de ruimte om initiatieven te nemen en zich creatief te ontplooien. De leerlingen schrijven een schoolkrant, organiseren een film- en muziekfestival, een sportweekend, de sportraad maakt werk van middagsport en de leerlingenraad zorgt geregeld voor een lekkere middagsnack. De eerstejaars kunnen op onze zesdejaars rekenen om de school te verkennen. Regina Pacis ligt heel centraal, daarom komen veel leerlingen met de fiets naar school. Er zijn ook verschillende buslijnen die in de buurt stoppen en het station van Hove is vlakbij. Hier vind je een handig overzicht met alle lijnen die in Hove komen en hun belangrijkste stopplaatsen. Regina Pacis ligt in een groene omgeving. De leslokalen zijn modern, licht en uitgerust met moderne media. Op het grasveld en de sportterreinen kan je je volop uitleven. We besteden ook heel wat aandacht aan het milieu.

Binnen de optie STEM kiezen onze leerlingen voor STEM IT of STEM SPORT. Dit pakket van 5 uren is aanvullend op het algemeen lestijdenpakket van 27 lesuren.

 1ste jaar2de jaar
STEM IT2u technische activiteiten2u méér dan STEM
1u wiskunde uitbreidingsleerstof2u wetenschappelijk werk
2u computertechnieken en programmeren1u computertechnieken en programmeren
STEM SPORT2u technische activiteiten2u méér dan STEM
1u wiskunde uitbreidingsleerstof2u wetenschappelijk werk
2u sport1u sport en wetenschap

Klik hier voor een volledige lessentabel van de 1ste graad.

Klik hier voor meer gedetailleerde invulling van de STEM-uren.

Vernieuwend en uitdagend ...

Regina Pacis staat voor vernieuwing. Daarom bieden we onze leerlingen al vanaf de eerste graad studiekeuzes aan. Zo kan elke leerling zich reeds vanaf de leeftijd van 12 jaar nog beter focussen op zijn/haar talenten. Onze school speelt daarbij in op wat maatschappij en overheid van ons verwacht en blijft jongeren stimuleren.

Een hertekende eerste graad, met een extra optie STEM, zal onze leerlingen prikkelen met een waaier van technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige uitdagingen. STEM verwijst naar de internationale afkorting voor Science, Technology, Engineering, Mathematics.

Regina Pacis erkent het belang van inzicht in en notie van coderen. ICT zit meer en meer verweven in onze maatschappij, ook in de jobs van de toekomst. Om van onze leerlingen kritische gebruikers te maken, is het daarom noodzakelijk om hen inzicht te geven in IT. Binnen die notie van coderen, kaderen verschillende competenties:

 • analyserend en probleemoplossend denken
 • decompositie van een probleem: elke onderdeel apart aanpakken om zo tot een gehele oplossing te komen.
 • abstraheren van het probleem: een oplossing zoeken die algemeen goed toepasbaar is en efficiënt.
 • zelfevaluatie door fouten te durven maken. In elke programmatuur zitten in de eerste versie fouten en moet men leren hiermee om te gaan.

"Machines don't think, people do". Meer en meer heeft men mensen nodig die voor de juiste input kunnen zorgen. De arbeidsmarkt verplaatst zich, banken hebben misschien minder personeel nodig maar informatici zullen steeds meer en meer gevraagd worden. Daar bereiden wij onze leerlingen op voor.

1ste jaar (2017-2018)

1ste jaar STEM

STEM IT

In de optie STEM prikkelen we onze leerlingen met een waaier van technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige uitdagingen. We maken een onderscheid in STEM IT en STEM SPORT, met volgend leerlingprofiel:

 • leerlingen die een extra uitdaging kunnen gebruiken maar niet geïnteresseerd zijn in Latijn
 • leerlingen die houden van wetenschap en technologie
 • leerlingen die zich interesseren voor computertechnieken en programmeren
 • leerlingen die zich willen verdiepen in uitbreidingsleerstof wiskunde

STEM SPORT

 • leerlingen die een extra uitdaging kunnen gebruiken maar niet geïnteresseerd zijn in Latijn
 • leerlingen die houden van wetenschap en technologie
 • leerlingen die geïnteresseerd zijn in sport
 • leerlingen die zich willen verdiepen in uitbreidingsleerstof wiskunde

Leerlingen die de optie STEM niet volgen, kiezen voor een 1ste jaar Latijn of Moderne.

Naast het algemeen vormend aanbod, biedt Regina Pacis 5u Latijn (klassieke studiën), in tegenstelling tot andere scholen die slechts 4 uur Latijn organiseren. Dit biedt onze leerlingen de uitdaging waar ze in deze richting om vragen.

Een leerling in de optie Moderne krijgt aanvullend op het algemeen vormend aanbod extra ondersteuning en verwerkingstijd voor Frans, wiskunde en Nederlands.

2de jaar (2018-2019)

2de jaar STEM

In de optie STEM prikkelen we onze leerlingen met een waaier van technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige uitdagingen tijdens een STEM -gerichte invulling van het vak wetenschappelijk werk. Ook in het 2de jaar bieden wij onze leerlingen een keuze tussen STEM IT en STEM SPORT.

Het is belangrijk dat deze leerlingen ook het vak sociaal-economische initiatie volgen, zodat zij op het einde van het 2de jaar ook een goed beeld krijgen van andere belangstellingsgebieden, m.n. economie.

Leerlingen die de optie STEM niet volgen, kiezen voor een 1ste jaar Latijn of Moderne.

Naast het algemeen vormend aanbod, biedt Regina Pacis ook in het tweede jaar 5u Latijn aan, in tegenstelling tot andere scholen die slechts 4 uur Latijn organiseren. Dit biedt onze leerlingen de uitdaging waar ze in deze richting om vragen.

Een leerling in de optie Moderne Wetenschappen krijgt, aanvullend op het algemeen vormend aanbod, extra ondersteuning voor het vak Frans en volgt de vakken sociaal-economische initiatie en wetenschappelijk werk.

3de jaar (2019-2020)

Zoals de opties Latijn en Moderne wetenschappen aansluitende studierichtingen kennen in de 2de en 3de graad zal er ook voor de nieuwe optie STEM een vervolgtraject worden aangeboden op Regina Pacis.

Vergelijk het studierendement in het eerste jaar hoger onderwijs van de leerlingen die op onze school afstudeerden met de cijfers van Vlaanderen. Onze leerlingen doen het meer dan behoorlijk! Het studierendement ligt immers ver boven het gemiddelde van Vlaanderen. Daar zijn wij fier op. Dat is de verdienste van onze leerlingen en hun enthousiaste begeleidende leerkrachten.

Directie
Dhr. S. Geysemans algemeen directeur
Dhr. S. Bernaerts pedagogisch directeur
Coördinatoren
Prefect
(Leerlingen)secretariaat
Mevr. M. Mortelmans
Mevr. M. Van Damme
Dhr. G. Peeters
Mevr. G. Goossens
Mevr. A. Heymans
Mevr. H. Vos
CLB
Mevr. A. Decorte arts
Mevr. H. Van Gorp verpleegkundige
Mevr. H. Van de Ponseele maatschappelijk werkster
Mevr. S. De Munter schoolpsycholoog
Een "Centrum voor LeerlingenBegeleiding" of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. De vestigingsplaats van dit informatie- en begeleidingscentrum voor onze school bevindt zich op volgend adres: Holle Weg 9, 2550 Kontich, tel. 03 458 58 58, fax. 03 458 58 60.
De schoolverantwoordelijke en contactpersoon is mevr. Sofie De Munter. Zij is elke woensdag van 8u45 tot 12u15 op school bereikbaar. Zij werkt in voortdurend overleg met de andere teamleden. Deze mensen werken in team om het welbevinden van leerlingen doorheen hun schoolloopbaan te bevorderen. Een CLB kan leerlingen op vier domeinen begeleiden:
 • advies en remediëring bij leerproblemen;
 • de schoolloopbaan (studiekeuze);
 • de preventieve gezondheidszorg;
 • de sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • CLB