Regina Pacis is een middelgrote school. De leerlingen van het secundair onderwijs zitten samen met de kinderen van de lagere school en de kleuters op één campus. Ons studieaanbod is ruim en we zijn fier op de resultaten van onze leerlingen in het hoger onderwijs. We maken veel werk van persoonlijke begeleiding. We vinden het belangrijk dat de leerlingen burgerzin hebben, dat ze gezond leven en zorg dragen voor elkaar en hun omgeving. Daar werken we aan in de lessen en in vakoverschrijdende projecten, zoals leefdagen, de diversiteitsweek, milieuprojecten, gezondheidsprojecten, verkeersprojecten, een uitwisselingsproject met een school in Berlijn en culturele reizen naar Canterbury, Parijs en Italië. We engageren ons ook voor de derde en vierde wereld. De ouders van onze leerlingen werken mee aan een bruisende school. Tijdens regelmatige vergaderingen wordt er druk gedebatteerd over de werking van onze school en ontstaan er talrijke initiatieven. Iedereen is hartelijk welkom op die vergaderingen. Onze leerlingen krijgen de ruimte om initiatieven te nemen en zich creatief te ontplooien. De leerlingen schrijven een schoolkrant, organiseren een film- en muziekfestival, een sportweekend, de sportraad maakt werk van middagsport en de leerlingenraad zorgt geregeld voor een lekkere middagsnack. De eerstejaars kunnen op onze zesdejaars rekenen om de school te verkennen. Regina Pacis ligt heel centraal, daarom komen veel leerlingen met de fiets naar school. Er zijn ook verschillende buslijnen die in de buurt stoppen en het station van Hove is vlakbij. Hier vind je een handig overzicht met alle lijnen die in Hove komen en hun belangrijkste stopplaatsen. Regina Pacis ligt in een groene omgeving. De leslokalen zijn modern, licht en uitgerust met moderne media. Op het grasveld en de sportterreinen kan je je volop uitleven. We besteden ook heel wat aandacht aan het milieu.

Vergelijk het studierendement in het eerste jaar hoger onderwijs van de leerlingen die op onze school afstudeerden met de cijfers van Vlaanderen. Onze leerlingen doen het meer dan behoorlijk! Het studierendement ligt immers ver boven het gemiddelde van Vlaanderen. Daar zijn wij fier op. Dat is de verdienste van onze leerlingen en hun enthousiaste begeleidende leerkrachten.

Directie
Dhr. S. Geysemans algemeen directeur
Dhr. S. Bernaerts pedagogisch directeur
Coördinatoren
Prefect
(Leerlingen)secretariaat
Mevr. M. Mortelmans
Mevr. M. Van Damme
Dhr. G. Peeters
Mevr. G. Goossens
Mevr. A. Heymans
Mevr. H. Vos
CLB
Mevr. A. Decorte arts
Mevr. H. Van Gorp verpleegkundige
Mevr. H. Van de Ponseele maatschappelijk werkster
Mevr. S. De Munter schoolpsycholoog
Een "Centrum voor LeerlingenBegeleiding" of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. De vestigingsplaats van dit informatie- en begeleidingscentrum voor onze school bevindt zich op volgend adres: Holle Weg 9, 2550 Kontich, tel. 03 458 58 58, fax. 03 458 58 60.
De schoolverantwoordelijke en contactpersoon is mevr. Sofie De Munter. Zij is elke woensdag van 8u45 tot 12u15 op school bereikbaar. Zij werkt in voortdurend overleg met de andere teamleden. Deze mensen werken in team om het welbevinden van leerlingen doorheen hun schoolloopbaan te bevorderen. Een CLB kan leerlingen op vier domeinen begeleiden:
  • advies en remediëring bij leerproblemen;
  • de schoolloopbaan (studiekeuze);
  • de preventieve gezondheidszorg;
  • de sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • CLB